Program Opieka 75+

dłoń starszego człowieka w dłoni młodszej osoby w geście pomocy i troski

Program Opieka 75+

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o zaakceptowaniu programu Opieka 75+ na rok 2023. Na dofinansowanie dotyczące świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, mogą liczyć gminy liczące do 60 tys. mieszkańców. Samorządy mogą skorzystać ze wsparcia jeżeli dane świadczenie realizują samodzielnie np. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej czy też centrum usług społecznych lub zlecają realizację zadania organizacjom pozarządowym bądź kupują usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.

Środki finansowe z programu gminy można przeznaczyć na:

1. Dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023.

2. Dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe).

3. Dofinansowanie w 2023 r. do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane