Pożyczki dla PES

złote monety

Pożyczki dla PES

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oferuje podmiotom ekonomii społecznej  Pożyczkę Płynnościową i Pożyczkę Misyjną.  Aby je otrzymać podmioty muszą spełnić kilka warunków:

 • Istnieją co najmniej 12 m-cy oraz posiadają co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy (nie dotyczy Pożyczki Misyjnej)
 • Spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa,
 • Prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • Posiadają zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i są w stanie wykazać realne źródła spłaty.

Pożyczka Płynnościowa

 • kwota pożyczki do 40% wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy. Nie więcej niż 50 000,00 zł
 • obszar całego kraju
 • oprocentowanie stałe (0,5 stopy redyskonta weksli NBP – (3,40% od 08.09.2022),okres spłaty do 36 miesięcy
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • stałe oprocentowanie przez okres trwania umowy
 • nie wymagamy udziału własnego
 • finansowana jest wartość brutto wydatków poniesionych w ramach POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ
 • bez dodatkowych opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: m.in. weksel in blanco i/lub inne ustalone
 • Przeznaczenie pożyczek: – bieżące wydatki związanie z utrzymaniem działalności
  – zapewnienie płynności finansowej działalności
   

Pożyczka Misyjna

 • kwota pożyczki do 100 000,00 zł
 • Obszar całego kraju
 • oprocentowanie stałe 0%
 • okres spłaty do 60 miesięcy
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • stałe oprocentowanie przez okres trwania umowy
 • nie wymagamy udziału własnego
 • finansowana jest wartość brutto wydatków poniesionych w ramach POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ
 • bez dodatkowych opłat i prowizji
 • możliwość umorzenia 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://ocwp.org.pl/finansowanie/pozyczka-plynnosciowa/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane