Zlecenie zadań – pomoc obywatelom Ukrainy

na tle flagi Ukrainy nałożone na siebie dłonie w geście pomocy

Zlecenie zadań – pomoc obywatelom Ukrainy

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2325/zlecanie-zadan-tryb-pozakonkursowy-ukraina

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane