Dotacje pozakonkursowe Fundacji PZU

kiełkująca roślinka

Dotacje pozakonkursowe Fundacji PZU

Trwa nabór ciągły Fundacji PZU na wsparcie dla projektów realizowanych w takich dziedzinach jak np.: pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych czy też działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Projekty powinny charakteryzować się innowacyjnością i trwałością podejmowanych działań.
Pierwszeństwo otrzymania dotacji mają organizacje, których projekty nie były dotowane w poprzednich latach.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane