Archiwum: październik, 2022

chłopak z gitarą na rynku
31
paź2022
Do 30 listopada można składać wnioski do wszystkich Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2023. Wyjątkiem są nabory do programów „Ochrona zabytków” i „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów za granicą”, które kończą się odpowiednio 28 i 9 listopada. Dzięki Programom Ministra wsparcie finansowe mogą otrzymać działania z zakresu ... Czytaj więcej
31 października 2022Ewa Lewandowska
dłoń starszego człowieka w dłoni młodszej osoby w geście pomocy i troski
31
paź2022

Program Opieka 75+

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o zaakceptowaniu programu Opieka 75+ na rok 2023. Na dofinansowanie dotyczące świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, mogą liczyć gminy liczące do 60 tys. mieszkańców. Samorządy mogą skorzystać ze wsparcia jeżeli dane świadczenie realizują samodzielnie np. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej czy też centrum ... Czytaj więcej
31 października 2022Ewa Lewandowska
31
paź2022
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka”jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, informuje, że została zakończona procedura oceny formalnej złożonych wniosków w konkursie grantowym “Mikrogranty KPOWES – edycja 5/2022” Lista wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: https: https://kpowes.org.pl/mikrogranty-wyniki-edycja-5-2022/ Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone nie później niż 14.11.2022 roku. Decyzja w określonym ... Czytaj więcej
31 października 2022kpowes-admin
złote monety
27
paź2022

Pożyczki dla PES

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oferuje podmiotom ekonomii społecznej  Pożyczkę Płynnościową i Pożyczkę Misyjną.  Aby je otrzymać podmioty muszą spełnić kilka warunków: Istnieją co najmniej 12 m-cy oraz posiadają co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy (nie dotyczy Pożyczki Misyjnej) Spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, Prowadzą działalność gospodarczą lub ... Czytaj więcej
27 października 2022Ewa Lewandowska
seniorzy na spacerze Nordic walking
24
paź2022
Głównym celem konkursu jest wybór i nagrodzenie formalnych i nieformalnych Organizacji Seniorskich, JST oraz NGO, które w sposób najbardziej skuteczny realizują - między innymi w ramach programów polityki senioralnej oraz wszelkiego rodzaju działań sportowych - zadania związane z aktywizacją fizyczną seniorów poprzez sport, promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją i profilaktyką prozdrowotna ... Czytaj więcej
24 października 2022Ewa Lewandowska
kwiatki ułożone w serduszko w barwach Ukrainy
24
paź2022
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach II edycji programu grantowego „Cześć, Dziewczyny!”. Program przewiduje granty do 75.000 zł na projekty wspierające inicjatywy społeczne, które posłużą poprawie sytuacji ukraińskich kobiet i dzieci. Organizatorem programu jest Kulczyk Foundation. Program Grantowy ,,Cześć Dziewczyny!” powstał jako odpowiedź na potrzeby milionów kobiet i dzieci, które ... Czytaj więcej
24 października 2022Ewa Lewandowska
blondynka w okularach na tle parku Beata Głowacka
21
paź2022
Beata Głowacka prezes Fundacji Ekoprzyjazna, sołtys dwóch wsi Stopki i Okola, Członek Monitorujący Ekonomię Społeczną  w powiecie bydgoskim, nakielskim, tucholskim, sępoleńskim i  m. Bydgoszcz. Kobiety zmieniają męski świat Jakie było Pani pierwsze spotkanie z ekonomią społeczną? - Zaangażowałam się w tworzenie i później prowadzenie podmiotu ekonomii społecznej w latach 2013/2014 r., kiedy to powstawała Spółdzielnia ... Czytaj więcej
21 października 2022Ewa Lewandowska
17
paź2022
„Sieciowanie szansą na wzmocnienie NGO” to przewodnie hasło XII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się 28 października w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ul. Włocławska 167, Toruń. W programie m.in. warsztaty na temat budowania marki organizacji, sieciowania branży i regionalnych platform społecznych dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji. Forum jest ... Czytaj więcej
17 października 2022Ewa Lewandowska
na tle flagi Ukrainy nałożone na siebie dłonie w geście pomocy
16
paź2022
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w związku z konfliktem ... Czytaj więcej
16 października 2022Ewa Lewandowska
blondynka w okularach
16
paź2022
Karolina Wilamowska prawniczka, doradczyni w Kujawsko - Pałuckim Centrum Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu. Moja praca jest moją pasją. Jak wyglądało pierwsze Pani spotkanie z ekonomią społeczną? - Zaczynałam 20 lat temu w Stowarzyszeniu Osób Bezrobotnych. Realizowaliśmy już wówczas, jeszcze przed wejściem ustawy o spółdzielniach socjalnych, pierwsze projekty, których celem była promocja ekonomii społecznej ... Czytaj więcej
16 października 2022Ewa Lewandowska