,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim ( V )” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim ( V )” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje o realizacji projektu: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim ( V )” w którym

zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniać będą przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczącym grupy docelowej powyższego projektu. W celu zagwarantowania kompleksowego wsparcia w powrocie na rynek pracy dla byłych uczestników projektów realizowanych w Osi 9 RPO WK-P 2014-2020, w projekcie PUP przewidziano szereg działań z zakresu aktywizacji zawodowej do których serdecznie zachęcamy.

Szczegółowe informacje dotyczące grupy docelowej projektu oraz przewidzianych form wsparcia dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy: www.bydgoszcz.praca.gov.pl w zakładce: Rynek pracy/Programy aktywizacyjne i projekty.

PLAKAT_PROMOCJA POWER tablica A3_2022

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane