Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej wniosków w ramach naboru nr 2/gngo/2022

logotyp samorządu Kujawsko-pomorskiego. Napis

Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej wniosków w ramach naboru nr 2/gngo/2022

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o zmianie czasu trwania oceny formalno-merytorycznej wniosków w ramach naboru nr 2/gngo/2022.

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej obsługi projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/GNGO/2022, w szczególności w zakresie realizacji procesu sprawozdawczo-rozliczającego, a także ze względu na znaczną liczbę wniosków o dofinansowanie projektów objętych grantem złożonych w ramach naboru nr 2/GNGO/2022 przedłużeniu uległ czas trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach prac Komisji Oceny Wniosków. W związku z powyższym rozstrzygnięcie naboru nr 2/GNGO/2022 nastąpi do końca września br. Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Grantobiorców.

https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane