Program Kultura

logotyp programu- wpisane w koło kolorowe gwiazdy

Program Kultura

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, prowadzi nabór wniosków na Małe Inicjatywy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Wszystkie zgłaszane inicjatywy muszą być w realizowane w partnerstwie z podmiotami z co najmniej jednego z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 EUR a maksymalna 30.000 EUR. Projekty będą finansowane w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Nie wymaga się wkładu własnego od wnioskodawcy lub partnera/ów. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2022 r. o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można znaleźć na: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/o-programie/iii-edycja-funduszy-eog.php.

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane