Wyniki naboru na biznesplany składanych do 09.08.2022 r.