Zapraszamy na wizytę studyjną w Bory Tucholskie 15-16 września

droga w zielonym lesie

Zapraszamy na wizytę studyjną w Bory Tucholskie 15-16 września

Trwa rekrutacja na wizytę studyjna w Bory Tucholskie, która odbędzie się w dniach 15-16 września!

Zapraszamy:

– przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z subregionu I ( tj. powiat nakielski, sępoleński, tucholski, bydgoski i Miasto Bydgoszcz)

– przedstawicieli samorządów lokalnych z subregionu I ( tj. powiat nakielski, sępoleński, tucholski, bydgoski i Miasto Bydgoszcz)

– osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego na swoim obszarze z subregionu I ( tj. powiat nakielski, sępoleński, tucholski, bydgoski i Miasto Bydgoszcz)

Uczestnicy poznają przykłady lokalnych przedsiębiorstw społecznych działających w oparciu o lokalny potencjał społeczny i lokalne dziedzictwo kulturowe. Dwudniowy wyjazd studyjny ma charakter praktyczny, ponieważ polega na udziale w kilku warsztatach tematycznych.

Szczegółowy Program Wizyty Studyjnej.

Udział w wizycie jest bezpłatny dla uczestników. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu z miejsca z i do miejsca zbiórki tj. Bydgoszcz ul. Sułkowskiego 17, oraz przekąski

Uwaga! Zakwaterowanie w 3 osobowych pokojach!

Osoby zainteresowane  udziałem w wizycie studyjnej prosimy o przesłanie „Zgłoszenia” na adres e-mail rekrutacja@kpowes.org.pl do dnia 10.09.2022

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 739 202 422.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy w ramach projektu pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane