Z PZU po lekcjach

chłopiec i dziewczynka przed komputerem cieszą się

Z PZU po lekcjach

„Fundacja PZU po lekcjach” 1 września rozpocznie nabór wniosków na projekty ciekawych i rozwijających zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcia mają rozbudzać w uczniach ciekawość świata, pasję i aktywność, a przy tym poprawiać standard nauczania i rozwijać talenty. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane