Najlepszy produkt PES Kujaw i Pomorza

trzy złote kółka z logotypami i napisami konkursu

Najlepszy produkt PES Kujaw i Pomorza

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania propozycji swoich produktów do konkursu Najlepszy produkt PES Kujaw i Pomorza. Zgłoszone produkty powinny być wykonane w całości lub w istotnej jego części przez PES, odznaczać się szczególnymi walorami artystycznymi i estetycznymi, nie mogą być produktami spożywczymi przeznaczonymi do natychmiastowego spożycia.  Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września.

Szczegółowe informacje znajdują się na: http://www.es.rops.torun.pl/aktualnosci

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane