Zaangażowani w rozwój ekonomii społecznej

grafika- zielone wieńce laurowe z napisami

Zaangażowani w rozwój ekonomii społecznej

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu ogłaszają nabór wniosków o przyznanie honorowych tytułów i wyróżnień w zakresie współpracy  kujawsko-pomorskich samorządów, przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw oraz nowatorskich osiągnięć z zakresu rozwoju ekonomii społecznej.

Przyznane zostaną tytuły „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” i „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”

Wyróżnienie Specjalne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego może otrzymać podmiot ekonomii zaangażowany we współpracę ww. samorządem i/lub przedsiębiorstwem.

Szczególnie promowane będą działania mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wskutek agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub też pomocy przekazywanej na terytorium Ukrainy, a także działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.es.rops.torun.pl/aktualnosc/nagradzamy-zaangazowanie-w-rozwoj-ekonomii-spolecznej

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane