Historia za Olzą – projekt Fundacji Świetlik

ławka przy starym nagrobku

Historia za Olzą – projekt Fundacji Świetlik

„Historia za Olzą …” to projekt działań wolontariackich fundacji Świetlik w Republice Czeskiej realizowany w ramach finansowego wsparcia Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. W Cieszynie, Sibicy, Starym Karwinie i Ligotce Kameralnej wolontariusze wykonają działania porządkowe oraz dokumentujące polskie mogiły i stan cmentarzy. Dokumentacja filmowa i fotograficzna polskich nagrobków, a także prowadzone w trakcie prac porządkowych żywe lekcje historii, staną się kanwą do działań edukacyjnych związanych z polskim dziedzictwem kulturowym na terenie Republiki Czeskiej. Edukacja zostanie zrealizowana w formie wirtualnej (prezentacje interaktywne) w szkołach w Polsce i Czechach. Jej  tematem będą polskie ślady kulturowe za granicami. Ma to się przyczynić do rozwijania zainteresowania działaniami upamiętniającymi polskie dziedzictwo oraz szerzenie idei wolontariatu. W ramach części edukacyjnej pojawi się również konkurs.

Wydarzenie można śledzić na profilu Fundacji Świetlik : https://www.facebook.com/fundacjaswietlik

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane