Ustawa o ekonomii społecznej

cztery kolorowe ułożone puzzle i wskazujące je dłonie

Ustawa o ekonomii społecznej

Senat rozpatrzył ustawę o ekonomii społecznej!
To pierwsza ustawa kompleksowo regulująca tematykę ekonomii społecznej. Dzięki nowym przepisom ekonomia społeczna będzie się rozwijać i stanowić ważny instrument aktywnej polityki społecznej. Rozwiązania ujęte w ustawie zostały wypracowane we współpracy ze środowiskiem ekonomii społecznej. Zaproponowane przepisy szczegółowo regulują kluczowe zagadnienia stanowiące istotę ekonomii społecznej tj. zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także włączenie podmiotów ekonomii społecznej w realizację usług społecznych.
W ustawie przewidziano też konkretne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych. Obejmują one m.in. środki na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych), wsparcie z programu resortowego, ulgi podatkowe a także usługi wsparcia realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Działania te finansowane będą ze środków krajowych w tym Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także ze środków europejskich.
W ustawie przewidziano także mechanizmy zapewniające stałą współpracę i koordynację działań na rzecz ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym, a także dialog z przedstawicielami sektora ekonomii społecznej.
/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane