Sejm przyjął ustawę o ekonomii społecznej

Na zdjęciu grupa ludzi okazująca wsparcie przez podanie sobie rąk.

Sejm przyjął ustawę o ekonomii społecznej

To pierwsza ustawa kompleksowo regulująca tematykę ekonomii społecznej. Nowa regulacja przyczyni się do tworzenia stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i zwiększy dostępność usług społecznych. Jej celem będzie wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Przyczyni się ona także do zwiększenia dostępności usług społecznych realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Niektóre rozwiązania zawarte w ustawie:
  • Ustawa reguluje kwestie uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego
  • Przedsiębiorstwa społeczne będą działały w celu reintegracyjnym lub w celu realizacji usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej
  • Przedsiębiorstwo społeczne nie może dzielić zysku lub nadwyżki pomiędzy swoich członków, pracowników lub akcjonariuszy
  • W stosunku do każdej zatrudnionej w przedsiębiorstwie społecznym osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, której zatrudnienie zostało wsparte ze środków publicznych, zostanie opracowany i zrealizowany indywidualny plan reintegracyjny
  • Na przedsiębiorstwa społeczne zostaną rozszerzone również formy wsparcia przewidziane dla spółdzielni socjalnych
  • Przedsiębiorstwa społeczne będą mogły starać się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zagrożonych wykluczeniem
  • Ustawa wprowadza rozwiązania ułatwiające przedsiębiorstwom społecznym udział w postępowaniach o zamówienie publiczne.
Teraz ustawą zajmie się Senat.
/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane