Zaproszenie na wizytę studyjną w Wielkopolsce

cztery kolorowe ułożone puzzle i wskazujące je dłonie

Zaproszenie na wizytę studyjną w Wielkopolsce

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej do województwa wielkopolskiego. Jej celem będzie prezentacja dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej, możliwych form współpracy różnych instytucji oraz dobre praktyki w funkcjonowaniu Centrów Usług Społecznych.
Wizyty planowane są na:

W każdej wizycie będzie mogło wziąć udział 25 osób. Preferowani będą przedstawiciele samorządów, które wyraziły chęć utworzenia Centrów Usług Społecznych (w ankietach dotyczących zapotrzebowania Ośrodków Pomocy Społecznej na wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania Centrów Usług Społecznych, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które wypełniano w okresie styczeń – luty 2022) oraz podmiotów i instytucji, które nie brały udziału w projekcie „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”, w latach 2019-2021. O zakwalifikowaniu się będzie decydować kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby chętnych, do udziału w wizytach zostaną zakwalifikowane nie więcej niż dwie zgłoszone osoby z jednego podmiotu/instytucji.
program wizyty

 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane