Moja Mała Ojczyzna

ułan na tle grafik boiska i parku

Moja Mała Ojczyzna

W ramach konkursu Moja Mała Ojczyzna można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich. Celem programu jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Wnioski można składać do 1lipca 2022.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane