Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO

logotyp samorządu Kujawsko-pomorskiego. Napis

Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków w drugim naborze konkursu grantowego skierowanego do organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Można otrzymać dotację do 50 tys. na działania w sferze usług społecznych. W ramach naborów można składać wniosek o przyznanie grantu na realizację inicjatyw społecznych w ramach następujących rodzajów usług:

  • usługi opiekuńcze,
  • usługi w rodzinnym domu pomocy,
  • usługi w ośrodkach wsparcia,
  • usługi w domu pomocy społecznej,
  • usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  • usługi wsparcia rodzin

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie:

https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2283/nabor-2gngo2022

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane