Dotacje na wypoczynek dzieci rolników

chłopiec i dziewczynka leżą w trawie na polu

Dotacje na wypoczynek dzieci rolników

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosił dwa otwarte konkursy ofert dotyczące organizacji wypoczynku letniego w formie kolonii oraz półkolonii dla dzieci i młodzieży. Celem jest przede wszystkim upowszechnianie wśród uczestników wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i pożądanych nawyków żywieniowych. Ponadto realizowane projekty powinny przyczynić się do popularyzacji i upowszechniania aktywności ruchowej, rekreacji i sportu. Oferty można składać do 28 kwietnia.

Szczegółowe informacje na: https://www.fsusr.gov.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane