Kreatywna Europa- projekty współpracy europejskiej

na tle ściany z okiem i maską stoi dziewczyna

Kreatywna Europa- projekty współpracy europejskiej

W ramach programu można starać się o finansowanie działań kulturalnych opartych na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny przyczyniać się do międzyna­rodowego obiegu dzieł i twórców oraz budowania publiczności, a także do włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę, zmniejszania śladu węglowego sektorów, cyfryzacji i wdrażania tech­nologii w kulturze, budowania potencja­łu sektorów i rozwoju poszczególnych dziedzin sektora, takich jak architektura czy dziedzictwo kulturowe.

Wnioski można składać do 5 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane