Konkurs grantowy na rzecz Ukrainy i Białorusi

kolorowe pionowe strzałki i flaga Polski

Konkurs grantowy na rzecz Ukrainy i Białorusi

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłosiła otwarty konkurs ofert, który jest kontynuacją wsparcia udzielanego w 2020 r. w ramach pakietu pomocowego „Solidarni z Białorusią” i częścią wsparcia udzielanego przez Polskę Ukrainie w obliczu agresji rosyjskiej. Jego celem jest udzielenie wsparcia społeczeństwu białoruskiemu oraz ukraińskiemu w jego dążeniu do wolności i demokracji. Projekty powinny dotyczyć trzech priorytetów:

  • Wsparcie dla osób represjonowanych, które ze względu na sytuację w Białorusi lub Ukrainie potrzebują doraźnej pomocy:
    m.in. prowadzenie centrum informacyjnego dla osób przybywających do Polski, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie zatrudnienia/poszukiwania pracy, doradztwo w zakresie możliwości edukacyjnych w Polsce, pomoc osobom represjonowanym m.in. poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego, opieki medycznej (w tym opieki psychiatrycznej), wsparcia finansowego/rzeczowego (w tym zakup leków, środków medycznych i in., przepisanych w ramach świadczonej pomocy medycznej i psychiatrycznej) i pomocy w zorganizowaniu życia w Polsce (w tym wsparcie w zapewnieniu zakwaterowania), projekty wsparcia indywidualnego.
  •  Wsparcie dla think tanków i organizacji medialnych, dostarczających niezależnych ocen na temat sytuacji w Białorusi lub Ukrainie oraz włączających się w działania rzecznicze na forum międzynarodowym
  • Wsparcie działań na rzecz białoruskiej lub ukraińskiej diaspory w Polsce.  

Termin składania wniosków upływa 13 marca.

Więcej informacji na stronie: https://solidarityfund.pl/2022/02/25/konkurs-grantowy-na-rzecz-bialorusi-i-ukrainy/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane