Dotacje na usługi społeczne

Dotacje na usługi społeczne

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków w nowym konkursie grantowym skierowanym do organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Można otrzymać dotację do 50 tys. na działania w sferze usług społecznych,  m.in. usług opiekuńczych, w rodzinnym domu pomocy społecznej, w ośrodkach wsparcia, w domu pomocy społecznej i inne.

Nabór trwa do 23 lutego.

Zapraszamy na szkolenia:

  • 11 Luty 2022 od godziny 11: 00 do 15: 00, spotkanie stacjonarne na ul. Gdańskiej 5 Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. (Liczba osób ograniczona)
  • 16 Luty 2022 od godziny 15: 00 do 19: 00 , spotkanie online na platformie Zoom.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą poczty mailowej na adres : rekrutacja@kpowes.org.pl , formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Departament Spraw Społecznych i Zdrowia pod nr tel. 56 621 25 15 oraz pod adresem mailowym: grantyngo-efs@kujawsko-pomorskie.pl

Dla zainteresowanych z subregionu I tj. powiat bydgoski, m. Bydgoszcz, nakielski, tucholski i sępoleński biuro KPOWES pod nr tel. 52 349 54 77 oraz pod adresem mailowym zosia@kpowes.org.pl

Szczegółowe informacje: http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2234/nabor-wnioskow

FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane