Wsparcie aktywności zawodowej

stanowisko pracy przy wytwarzaniu metalowych produktów

Wsparcie aktywności zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie pn. Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie sępoleńskim (V). Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sępoleńskim. Projekt skierowany jest do 134 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia (osoby, które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30 urodzin) zarejestrowanych w PUP w Sępólnie Krajeńskim, w szczególności:

– osób powyżej 50 roku życia,

– kobiet,

– osób z niepełnosprawnościami,

– osób długotrwale bezrobotnych,

– osób o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektu zaplanowano również wsparcie dla bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. kategorii uczestników. Będą mieli oni możliwość skorzystania z jednorazowych środków na działalność gospodarczą. Przewidziano poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staż, prace interwencyjne, refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt w 85% współfinansowany jest ze środków wspólnotowych oraz w 15% z wkładu krajowego.

Szczegółowe informacje Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim:

– koordynator projektu – pokój 57, tel. 523881361,

– staż, prace interwencyjne – pokój nr 57, tel. 523881360 lub 523881361,

– refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – pokój nr 65, tel. 523881354,

– jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – pokój nr 55, tel. 523881359.

 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane