Włącznik Innowacji Społecznych

grafika przedstawia mężczyznę i kobietę w formie graficznej trzymających planszę z napisem nabór

Włącznik Innowacji Społecznych

24 stycznia 2022r. rozpoczął się ostatni nabór pomysłów na innowacje społeczne do inkubatora Włącznik.  Włącznik to przestrzeń, w której wspierane jest rozwijanie małych, realizowanych pierwszy raz w skali kraju pomysłów z obszaru szeroko rozumianego włączenia społecznego. Poszukiwane są pomysły adresowane m.in. do: dzieci i młodzieży, migrantów, osób LGBT+, wychowanków pieczy zastępczej, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób w kryzysie bezdomności, osób uzależnionych, więźniów i osób opuszczających zakłady karne, osób starszych. Można pozyskać  granty o średniej wartości 32 tys. zł.  na projekty realizowane w całej Polsce. Aby dowiedzieć się więcej przewidziano udział w warsztatach kreatywnych, które zaplanowano na początek lutego.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://innowacje.rops.poznan.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane