Inicjuj z FIO 3.0

kolorowe graficzne schody, a na nich człowiek i żarówka nad jego głową

Inicjuj z FIO 3.0

Inicjuj z FIO 3.0 to możliwość zdobycia grantu w wysokości do 5000 zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz do 10 000 tysięcy dla młodych organizacji planujących działania w określone w regulaminie jako priorytetowe sfery pożytku publicznego:

    • wspieranie rodzin;
    • podtrzymywanie tradycji narodowej;
    • rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej;
    • zwiększanie aktywności obywatelskiej w szczególności wśród osób młodych, seniorów, osób wykluczonych społecznie ze względu na warunki materialne,
    • działania ekologiczne dotyczące promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu, szczególnie w obszarze klimatu, ochrony środowiska, ekologii.

Jeśli działacie w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start lub chcecie wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia, można zgłosić się na spotkania informacyjne, które odbywają się w kilku miastach regionu. Termin naboru wniosków do 13 lutego 2022 roku.

Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.tlok.pl/1418/spotkania-informacyjne-inicjuj-z-fio-30-edycja-2022

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane