Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki

dziewczyna jadąca na rowerze drogą polną

Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki

Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych, rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki czy rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych – to m.in. projekty, na które można otrzymać dofinansowanie w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nabór dotyczy zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych i trwa dłużej niż dwa lata. Termin realizacji zadań został przewidziany na okres od 1 marca do 31 grudnia 2022 r. Oferty można składać do 31 stycznia.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/sport

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane