Nabór na biznesplan – grudzień 2021

Nabór na biznesplan – grudzień 2021

NOWY NABÓR NA BIZNESPLANY

OD 21.12.2021 DO 21.01.2022

Ogłaszamy nowy nabór na Biznesplany

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – organizacjach pozarządowych, spółkach non profit, spółdzielniach socjalnych.

Czas trwania naboru: ciągły zgodnie z harmonogramem GRUDZIEŃ 2021

Dokumenty można składać:

  • osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 lub/i
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczące (decyduje data wpływu)

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji oraz wszystkimi załącznikami – https://kpowes.org.pl/nabor-na-biznes-plan-32018/

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z załącznikami oraz wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w formie papierowej – spięte w skoroszycie typu wczep. Dodatkowo należy dołączyć nośnik danych z nagranym biznesplanem, harmonogramem oraz wnioskami o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego w wersji elektronicznej. Komplet dokumentów należy włożyć do zamkniętej koperty zawierającej dopisek „Kujawsko Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – PS”.

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane