Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

kilka dłoni nałożonych na siebie naprzemiennie siebie

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Jeszcze tylko do 30 grudnia można składać wnioski w ramach konkursu PROO 1a Narodowego Instytutu Wolności. Program zakłada dofinansowanie realizacji misji i kosztów prowadzenia działalności statutowej organizacji, w tym budowanie kapitału ludzkiego oraz zasobów technicznych. Pod uwagę brana będzie gotowość do budowy lub rozwijania sieci, federacji lub innych form ścisłej współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych, możliwości oddziaływania i współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.

Więcej informacji na stronie: https://niw.gov.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane