Wsparcie osób bezrobotnych

spawanie

Wsparcie osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie pn. Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie sępoleńskim (IV). Jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Dostępne są następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staż, prace interwencyjne, doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy, bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 – Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Szczegółowe informacje – koordynator projektu tel. 52388136

https://sepolnokrajenskie.praca.gov.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane