Fundusze EOG na współpracę kulturalną

korytarz z obrazami na ścianie

Fundusze EOG na współpracę kulturalną

Ponad 4 mln euro z Funduszy EOG przeznaczono na projekty współpracy kulturalnej między instytucjami i organizacjami kultury z Polski oraz Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Nabór odbywa się w ramach Programu Kultura prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem działania „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 tys. euro, a maksymalna 500 tys. euro. Nabór projektów będzie trwał do 14 lutego 2022 r.

Szczegóły na stronie: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/o-programie/iii-edycja-funduszy-eog.php

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane