Archiwum: listopad, 2021

komputer z napisem szkolenia online
09
lis2021

Zapraszamy do udziału w czterodniowym bloku szkoleń online. Proponujemy następujące tematy: Powołanie PES (podmiot ekonomii społecznej) i PS (przedsiębiorstwo społeczne) z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów. - 12.11.2021  Aspekty prawne (np. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ... Czytaj więcej
9 listopada 2021Ewa Lewandowska
orkiestra skrzypcowa
07
lis2021
Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja Kulturalna przewiduje dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych i społecznych oraz stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników. Mogą to być projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, takie jak przeglądy i festiwale amatorskie; przedsięwzięcia oparte na współpracy ... Czytaj więcej
7 listopada 2021Ewa Lewandowska
04
lis2021
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka”jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, prezentuje listę rankingową wniosków zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu grantowego “Mikrogranty KPOWES – edycja 1/2021” Dziękujemy wszystkim za złożenie oferty. Serdecznie gratulujemy organizacjom i grupom, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Decyzja w ... Czytaj więcej
4 listopada 2021kpowes-admin
03
lis2021
Ogłaszamy nowy nabór na Biznesplany wraz z nowym Regulaminem z dodaniem nowych grup docelowych i aktualizacją załączników. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – organizacjach pozarządowych, spółkach non profit, spółdzielniach socjalnych. Czas trwania naboru: ciągły zgodnie z harmonogramem LISTOPAD 2021 Dokumenty można składać: ... Czytaj więcej
3 listopada 2021kpowes-admin
03
lis2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” w dniu 03.11.2021 ogłasza listę rankingową inicjatyw zakwalifikowanych  i niezakfalifikowanych do pierwszego etapu ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w projekcie „Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej V”. Sprawdź listę Gratulujemy!!!
3 listopada 2021kpowes-admin
wiolonczelistka na tle starego okna i drzwi
02
lis2021

Programy MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków do Programów Ministra na 2022 rok. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. Wnioski można składać do 30 listopada. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych programów można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2022
2 listopada 2021Ewa Lewandowska