Program MKiDN – Promesa dla Kultury

banknoty euro

Program MKiDN – Promesa dla Kultury

Organizacje, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów europejskich w sektorze kultury, mogą starać się o środki na zapewnienie wkładu własnego z MKIDN. Zakres rzeczowy realizowanych projektów musi dotyczyć:
Zadanie nr 1. Ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.
Zadanie nr 2. Budowy nowych obiektów, rozbudowy, przebudowy, remontu infrastruktury kultury oraz infrastruktury szkolnictwa artystycznego.
Zadanie nr 3. Realizacji międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych.
Zadanie nr 4. Wydatków niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z kulturą, ujętych w umowie o dofinansowanie w ramach programów europejskich (niemożliwych do odzyskania oraz niefinansowanych z innych źródeł).
Wnioski można składać do 30 listopada.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/promesa-dla-kultury2

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane