Grant na zdrowie

kobieta ćwicząca skłony na ulicy

Grant na zdrowie

Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom zachęca do udziału w programie, którego celem jest wyróżnienie i promowanie organizacji realizujących bądź planujących realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet. Organizacje muszą przedstawić koncepcję działań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w 2022 roku. Nagrodą główną, którą otrzymają 2 wyróżnione organizacje jest grant w wysokości 20 000 zł przeznaczony na realizację zwycięskich projektów. Wnioski można składać do 15 grudnia.

Więcej informacji na stronie: https://www.gedeonrichter.pl/grant-na-zdrowie/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane