komputer z napisem szkolenia online

Zapraszamy do udziału w czterodniowym bloku szkoleń online. Proponujemy następujące tematy:

  1. Powołanie PES (podmiot ekonomii społecznej) i PS (przedsiębiorstwo społeczne) z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów. – 12.11.2021
  2.  Aspekty prawne (np. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o spółdzielniach socjalnych),   aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej. – 16.11.2021
  3.  Tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.). – 25.11.2021
  4.  Budowanie powiązań kooperacyjnych. – 26.11.2021

Każde szkolenie trwa 6 h i kończy się uzyskaniem certyfikatu. Organizatorem szkoleń jest Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zapisy przyjmujemy mailowo do 10 listopada do godziny 15:00 pod adresem michalina@kpowes.org.pl

harmonogram

formularz  zgłoszeniowy

 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane