Edukacja Kulturalna

orkiestra skrzypcowa

Edukacja Kulturalna

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja Kulturalna przewiduje dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych i społecznych oraz stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników. Mogą to być projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, takie jak przeglądy i festiwale amatorskie; przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, czy działania edukacyjne dla dorosłych w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych. Wnioski można składać do 30 listopada.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2022

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane