Archiwum: listopad, 2021

zdjęcie Katarzyną Małkiewicz
30
lis2021
Jest Pani architektką i projektantką wnętrz, skąd wziął się pomysł na stworzenie fundacji? - SZTUKA-TERIĘ założyłyśmy razem z moją przyjaciółką Sandrą Rabczewską w 2018 roku. Od tamtej pory działalność mocno wyewoluowała, bo na początku zamierzałyśmy zajmować się tylko sztuką współczesną, promować młodych artystów, organizować spotkania i wystawy. Chciałyśmy mieć wpływ na ... Czytaj więcej
30 listopada 2021Ewa Lewandowska
flaga Polski
29
lis2021
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło tegoroczną edycję konkursu „Polonia i Polacy za granicą”. W ramach programu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w 6 obszarach: edukacja, budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne, rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie, media polonijne oraz wydarzenia polonijne, wydarzenia polonijne, pomoc charytatywna. Wnioski można ... Czytaj więcej
29 listopada 2021Ewa Lewandowska
banknoty euro
27
lis2021
Organizacje, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów europejskich w sektorze kultury, mogą starać się o środki na zapewnienie wkładu własnego z MKIDN. Zakres rzeczowy realizowanych projektów musi dotyczyć: Zadanie nr 1. Ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Zadanie nr 2. Budowy nowych obiektów, rozbudowy, przebudowy, remontu infrastruktury kultury oraz infrastruktury szkolnictwa artystycznego. Zadanie ... Czytaj więcej
27 listopada 2021Ewa Lewandowska
statua Wolności
23
lis2021
Do 6 grudnia można składać wnioski o granty w wysokości do 20 tysięcy dolarów w konkursie ogłoszonym przez Ambasadę i Konsulat USA w Polsce (NOFO, Notice of Funding Opportunity). Celem programu jest zaangażowanie młodych osób w prowadzenie projektów na rzecz praw człowieka, włączania grup zmarginalizowanych, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i promowania ... Czytaj więcej
23 listopada 2021Ewa Lewandowska
18
lis2021
Dotacje na tworzenie miejsc pracy Rozpoczynamy nabór wniosków na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – nawet 24.000,00 zł na 1 miejsce pracy oraz wsparcie pomostowe przez 6 m-cy na stanowisko pracy. Czekamy na osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić PES w PS lub ... Czytaj więcej
18 listopada 2021kpowes-admin
bagażnik pełen żywności
17
lis2021

Fundacja SENT

Fundacja SENT działa w Tucholi. Pomaga ludziom w najpilniejszych potrzebach, m.in zajmuje się dystrybucją żywności dla ubogich osób. Mają też duże plany. Tak opowiadają o swojej działalności i zamierzeniach.
17 listopada 2021Ewa Lewandowska
15
lis2021
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka" jako realizator projektu pt " Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V" informuje o  przedłużeniu terminu składania wniosków na biznesplan do dnia  22.11.2021 roku.   Ocena formalna i merytoryczna zakończy się najpóźniej do 10.12.2021 r. wraz z wywieszeniem listy rankingowej.
15 listopada 2021kpowes-admin
kobieta ćwicząca skłony na ulicy
14
lis2021

Grant na zdrowie

Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom zachęca do udziału w programie, którego celem jest wyróżnienie i promowanie organizacji realizujących bądź planujących realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet. Organizacje muszą przedstawić koncepcję działań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby ... Czytaj więcej
14 listopada 2021Ewa Lewandowska
mydła świeczki rękodzielnictwo
14
lis2021
Fundacja CudaWianki i Warsztatownia Kreatywności działa w Lubiewicach jako miejsce inicjatyw pozytywnych. Tutaj na warsztaty przyjeżdżają osoby w każdym wieku. Mogą spróbować swoich sił w rękodzielnictwie, ogrodnictwie, zielarstwie. Tutaj też osoby niepełnosprawne uczą się samodzielności. Wspólnie odkrywają piękno otaczającego świata.
14 listopada 2021Ewa Lewandowska
mydła świeczki rękodzielnictwo
14
lis2021
14 listopada 2021Ewa Lewandowska