Wyniki oceny formalnej naboru na MIKROGRANTY KPOWES – Edycja 1/2021

Wyniki oceny formalnej naboru na MIKROGRANTY KPOWES – Edycja 1/2021

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka”jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, informuje, że została zakończona procedura oceny formalnej złożonych wniosków w konkursie grantowym “Mikrogranty KPOWES – edycja 1/2021”

Lista projektów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej 

Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone nie później niż 08.11.2021 roku.

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane