Aktywni Obywatele

postaci przy biurku i komputerze

Aktywni Obywatele

Trwa konkurs na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Dofinansowane zostaną działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorców. Projekty muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:

  • Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci)
  • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
  • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Pierwsza tura naboru potrwa do 30 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane