Inwestuj w rozwój – pożyczki na kształcenie

ręce ludzi robiących notatki

Inwestuj w rozwój – pożyczki na kształcenie

W ramach programu można uzyskać preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki z przeznaczeniem na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Wnioski o pożyczki mogą składać osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski, chcące rozwijać swoje umiejętności i kompetencje oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Wysokość pożyczki od 600 – 30.000 zł. Realizatorami projektu są: Fundacja Fundusz Współpracy i Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Projekt stanowi pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju i jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Termin składania wniosków od 7 września.

Więcej informacji na stronie: https://inwestujwrozwoj.pl

 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane