Nabór do KSM Programu Polskiego Inkubatora Rzemiosła

spawający mężczyzna

Nabór do KSM Programu Polskiego Inkubatora Rzemiosła

Organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła”. Program zakłada wsparcie organizacji rzemieślniczych jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Kandydatury można zgłaszać do 20 sierpnia  2021 r.

Więcej na temat programu na stronie: https://niw.gov.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane