Archiwum: 6 sierpnia 2021

06
sie2021
Ogłaszamy nowy nabór na Biznesplany wraz z nowym Regulaminem z dodaniem nowych grup docelowych i aktualizacją załączników.   Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – organizacjach pozarządowych, spółkach non profit, spółdzielniach socjalnych. Czas trwania naboru: ciągły zgodnie z harmonogramem SIERPIEŃ 2021 Dokumenty można składać: ... Czytaj więcej
6 sierpnia 2021kpowes-admin
spawający mężczyzna
06
sie2021
Organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła". Program zakłada wsparcie organizacji ... Czytaj więcej
6 sierpnia 2021Ewa Lewandowska
06
sie2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” w dniu 06.08.2021 ogłasza listę rankingową inicjatyw zakwalifikowanych  i niezakfalifikowanych do pierwszego etapu ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w projekcie „Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej V”. Sprawdź listę Gratulujemy!!!  
6 sierpnia 2021kpowes-admin