Otwarty nabór na wizytę studyjną do Pucka.

Otwarty nabór na wizytę studyjną do Pucka.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy w ramach projektu pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza:

przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych z subregionu I ( tj. powiat nakielski, sępoleński, tucholski, bydgoski i Miasto Bydgoszcz)

przedstawicieli samorządów lokalnych z subregionu I ( tj. powiat nakielski, sępoleński, tucholski, bydgoski i Miasto Bydgoszcz)

osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego na swoim obszarze z subregionu I ( tj. powiat nakielski, sępoleński, tucholski, bydgoski i Miasto Bydgoszcz)

do wzięcia udziału w wizycie studyjnej do Pucka, która odbędzie się w dniach 24- 25 sierpnia 2021 roku.

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy poznają przykłady lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności podmiot oferujący model franczyzy społecznej (Socjalnej DALBA prowadzącej Browar Spółdzielczy ) na przykładzie działających w Pucku podmiotów.

Dwudniowy wyjazd studyjny będzie miał charakter praktyczny, ponieważ będzie polegał na udziale w kilku warsztatach tematycznych.

Szczegółowy Program Wizyty Studyjnej.

Udział w wizycie jest bezpłatny dla uczestników. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu z miejsca z i do miejsca zbiórki tj. Bydgoszcz ul. Sułkowskiego 17

Uwaga zakwaterowanie w 4 osobowych pokojach!

Osoby zainteresowane  udziałem w wizycie studyjnej prosimy o przesłanie „Zgłoszenia” na adres e-mail rekrutacja@kpowes.org.pl do dnia 10.08.2021

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 739 202 422

Liczba miejsc ograniczona!!!

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane