Archiwum: lipiec, 2021

Zdjęcie Justyny Górskiej – animatorki KPOWES
31
lip2021
W każdy pierwszy wtorek miesiąca prowadzimy konsultacje w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. 3 sierpnia od godziny 8.00 do 16.00 dyżur będzie pełnić nasza animatorka Justyna Górska. Serdecznie zapraszamy.
31 lipca 2021Ewa Lewandowska
postać w masce i dłoń z napisem, stop covid
31
lip2021
Koła Gospodyń Wiejskich mogą włączyć się w akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla KGW na organizację wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19. Kwota dofinansowania jednego wydarzenia wynosi maksymalnie 8 tys. zł. Festyn ... Czytaj więcej
31 lipca 2021Ewa Lewandowska
26
lip2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy w ramach projektu pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z ... Czytaj więcej
26 lipca 2021kpowes-admin
mężczyzna na tle mapy
23
lip2021
Czy istnieje jakaś przestrzeń, w której nie działa trzeci sektor? - Mam nadzieję, że tą przestrzenią jest polityka. Trzeci sektor i polityka nie powinny iść w parze. Oczywiście istnieją organizacje pozarządowe powoływane przez partie polityczne, ale to już inna sprawa. W każdej innej dziedzinie organizacje funkcjonują, ponieważ tworzą je ludzie o ... Czytaj więcej
23 lipca 2021Ewa Lewandowska
figurki nagród stalowy anioł
22
lip2021
Poświęcają swój czas innym z zaangażowaniem i ofiarnością, rozwiązując trudne problemy lokalnych społeczności. Po raz kolejny można docenić ich pracę i bezinteresowną działalność. Rozpoczął się nabór w konkursie samorządu województwa „Stalowy Anioł”. Kandydatów mogą zgłaszać laureaci poprzednich edycji konkursu oraz przedstawiciele: organów administracji rządowej i samorządowej jednostek organizacyjnych pomocy ... Czytaj więcej
22 lipca 2021Ewa Lewandowska
dłonie ułożone w serce
19
lip2021
Celem programu Rozgrzewamy Polskie Serca jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Organizatorem konkursu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Przykłady realizowanych projektów: wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i publicystyka, produkcje ... Czytaj więcej
19 lipca 2021Ewa Lewandowska
kobieta trzyma kartke z napisem -dotacje na tworzeni miejsc pracy
14
lip2021
Dotacje na tworzenie miejsc pracy Rozpoczynamy nabór wniosków na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – nawet 24.000,00 zł na 1 miejsce pracy oraz wsparcie pomostowe przez 6 m-cy na stanowisko pracy. Czekamy na osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić PES w PS lub ... Czytaj więcej
14 lipca 2021kpowes-admin
14
lip2021
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę uszycia i dostarczenia tekstyliów hotelowych w projekcie pn.: „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Priorytetowa Solidarne ... Czytaj więcej
14 lipca 2021kpowes-admin
strzałki kolorowe wychodzące z napisu więcej niż biznesu
13
lip2021
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę przedsiębiorstw społecznych, która jest zamieszczona i aktualizowana na stronie internetowej https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ Zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, które chcą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego, do składania wniosków do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Lista OWES wraz z wykazem subregionów, na których działają, ... Czytaj więcej
13 lipca 2021Ewa Lewandowska
las z zagubionymi polskimi grobami
09
lip2021
Wolontariusze bydgoskiej Fundacji „Świetlik” wyruszyli na Ukrainę, by w ramach projektu „Wołyńskie wołanie … pamięć i edukacja” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” porządkować, dokumentować i przywracać pamięć o polskich cmentarzach oraz edukować o polskim dziedzictwie kulturowym. Odwiedzają Maciewicze, Lubieszów, Holuzję - miejsca, w których wciąż ... Czytaj więcej
9 lipca 2021Ewa Lewandowska