Moje miejsce na Ziemi

ludzie spacerujący na drodze w lesie

Moje miejsce na Ziemi

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do czwartej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Dofinansowane mogą zostać m.in. projekty dotyczące upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, ekologii czy zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki. Wnioski można składać do 29 lipca.

Więcej informacji na stronie https://fundacja.orlen.pl

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane