Dostępność ponad barierami

osoba na wózku inwalidzkim na tle morza

Dostępność ponad barierami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy „Dostępność ponad barierami”. Jego celem jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji. Projekty mogą też dotyczyć wsparcia inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez turystykę i rekreację. Wnioski można składać do dnia 2 sierpnia 2021 roku.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane