Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

rakieta i piłeczki do tenisa przy siatce

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 22/2021 – Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu. Program przewiduje dofinansowanie zadań jednorocznych w obszarze: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych”. Z konkursu wyłączone są, jako niezgodne z celami i założeniami, takie działania jak np. imprezy sportowe, wycieczki, festyny, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, itp. Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa na realizację jednego zadania nie może być niższa niż 3 250,00 zł oraz nie może przekroczyć 100 000,00 zł. Oferty można składać do 7 czerwca.

Szczegóły na stronie: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/sport-konkursy

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane