Wyniki naboru do ścieżki PS – maj 2021

Wyniki naboru do ścieżki PS – maj 2021

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka” jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, informuje, że została zakończona procedura oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Naboru do ścieżki PS -kwiecień/maj 2021

Szczegółowe wyniki naboru dostępne tutaj: https://kpowes.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/Lista-rankingowa-05.2021-4-pdf.pdf

Nabór pomysłów do tzw. „Ścieżki PS” stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość dalszej pracy z doradcą oraz skorzystania ze szkoleń celem przygotowania biznesplanu, który będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy.

 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane