Patroni Roku 2021

Patroni Roku 2021

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła konkurs grantowy „Patroni Roku 2021”. Konkurs ma na celu upamiętnienie zasłużonych dla Polski patronów, uhonorowanie i umocnienie historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i wydarzeń:

  • Kardynał Stefan Wyszyński,
  • Stanisław Lem,
  • Cyprian Kamil Norwid,
  • Krzysztof Kamil Baczyński,
  • Tadeusz Różewicz,
  • Pracownicy Ochrony Zdrowia,
  • Konstytucja 3 Maja,
  • Powstania Śląskie.

Przewidziane formy działań, na które można uzyskać grant to m.in.: konferencje, spotkania, sympozja, webinaria, wydawnictwa, koncerty, wydarzenia plenerowe, promocja w internecie, aplikacje mobilne, warsztaty. Z uwagi na przedłużającą się sytuację epidemiczną utrzymane są założenia dotyczące form konkursowych działań. Fundacja stawia na pomysłowe wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. Wnioski można składać do 3 maja.

Więcej informacji na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane