Informacja w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie nr 1/2021 na voucher rozwojowy.